Industrie 4.0 is of digitalisering zijn een beetje containerbegrippen geworden. Wat kun je ermee en waar begin je als metaalbedrijf? In deze blog geven we je onze visie op digitalisering in de metaalindustrie en praktische handvatten om er binnen je eigen bedrijf mee aan de slag te gaan. 

Adoptie van software in de metaalindustrie

Als we praten over de adoptie van software in de metaalindustrie zien wij een duidelijk onderscheid tussen een (kleine) groep voorlopers en de rest van de branche. Het is interessant om daarbij de vergelijking te maken met het adoptiemodel van Rogers (over verspreiding van een innovatie binnen een groep) hieronder:

Wanneer we kijken naar de adoptie van software is er sprake van een kleine groep (‘Innovators’) metaalbedrijven die pionieren op het gebied van software. Momenteel zitten we in de fase dat de early adopters en de grote meerderheid aan de slag gaan met software. We zien dat ook kleinere metaalbedrijven zich verdiepen in de mogelijkheden van software. Bij demonstraties vragen klanten niet alleen meer naar de hardware, maar ook wat de mogelijkheden aan de voorkant en op het gebied van software zijn.

Nu is hét moment om te starten met software en digitalisering

Ook als je niet tot de voorlopers behoort is het niet te laat om te starten met digitalisering. Als leverancier proberen wij ook een aanjager te zijn op het gebied van digitaliseren bij deze bedrijven. Ook in onze eigen bedrijfsprocessen zijn wij hier mee aan de slag gegaan, omdat het onze taak als leverancier is om aan te sluiten op de digitalisering processen bij onze klant. Zo zijn we zelf recent gestart met de implementatie van een nieuw ERP pakket, waarvan de eerste fase nu voltooid is. Het orderverwerkingsproces voor nieuwe machines loopt nu van A tot Z geautomatiseerd. De tijdsbesparing die we daarmee nu al realiseren is veelbelovend. De digitalisering van onze service volgt z.s.m.

Ook bij klanten biedt digitalisering veel mogelijkheden. Omdat de markt voor software in de metaalindustrie steeds groter wordt ontstaat er standaardisatie bij softwareleveranciers. Dat betekent dat software enerzijds eenvoudiger te implementeren wordt voor bedrijven die hun eerste stappen zetten. Anderzijds betekent het dat deze bedrijven niet de vrijheid hebben die de groep voorlopers hebben, die een maatwerk software oplossing hebben laten ontwikkelen. Nadeel voor de groep voorlopers is weer dat ze maatwerk software moeten blijven onderhouden en aanpassen. Voor beide groep zijn er dus voor- en nadelen, maar wij adviseren om zoveel mogelijk te werken met standaard oplossingen. 

Begin met een standaard software pakket

Eén ding staat wat ons betreft wel als een paal boven water: als je niet investeert in digitalisering ga je op termijn de boot missen en het afleggen tegen concurrenten die wel met de tijd zijn meegegaan. Bij een aantal klanten hebben wij inmiddels succesvol software van onze leverancier Libellula geïmplementeerd. Vaak wordt begonnen met een standaard pakket en zien we dat klanten kort daarna meerdere modules afnemen om de digitalisering binnen hun organisatie verder uit te breiden. Dit doen ze voornamelijk door koppelingen te maken tussen verschillende machines en met ERP pakketten. Met name dat laatste zorgt ervoor dat het inkoopproces bij de klant aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

4 belangrijkste aandachtspunten bij digitalisering

Je hebt besloten om te gaan investeren in het digitaliseren van je bedrijf. Maar hoe pak je dat aan? Dit proces is voor iedere organisatie anders, maar als je onderstaande 4 aandachtspunten meeneemt in het proces vergroot dit kans van slagen aanzienlijk:

1. Neem je processen als uitgangspunt 

Veel metaalbedrijven nemen bestaande processen als uitgangspunt als ze starten met digitaliseren. Dat is een enorme gemiste kans, omdat er eerst gekeken moet worden hoe bestaande processen moeten veranderen. Daarmee behaal je met afstand de grootste efficiencyslag. Vervolgens kun je de processen faciliteren met moderne machines, automatisering etc. om deze slimmer in te richten.

Klanten willen ook steeds vaker een proces of een ‘oplossing’ kopen in plaats van een machine. Dat heeft als gevolg dat wij anders zijn gaan kijken naar onze dienstverlening. We gaan steeds vaker eerst de processen analyseren van een klant voordat we ‘ja’ zeggen tegen een order. Een helder verwachtingspatroon bij zowel de ons als leverancier van de machine als jij als de klant is heel belangrijk en de processen binnen jouw bedrijf zijn daarbij leidend.

Wij stellen klanten ook vaak de vraag; waar wil je over 5 jaar staan? Wat zijn je uitdagingen en frustraties op dit moment? Als je dat als metaalbedrijf in kaart hebt kun je het proces vervolgens goed stroomlijnen. We hebben in grote lijnen allemaal hetzelfde doel, maar de weg ernaartoe is voor iedereen anders. Die weg moet je als organisatie duidelijk in kaart hebben is onze ervaring.

2. Doelstellingen bepalen (en halen)

Digitalisering is geen doel op zich. Het is belangrijk om een helder en concreet doel te hebben dat je als organisatie wil gaan bereiken. Digitalisering gaat je vervolgens helpen dat te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: meer omzet realiseren met hetzelfde aantal medewerkers. Probeer daarbij niet in één keer te grote stappen te maken, maar voer dit project gefaseerd uit en vier de successen met je collega’s. Zo laat je ook zien wat digitalisering in positieve zin kan betekenen voor je organisatie en verdien je de investering terug.

Door software en machines procesmatig optimaal op elkaar af te stemmen realiseert u kwalitatief betere productie output en enorme tijdsbesparing, waarmee de investering in nieuwe technologie vaak snel is terugverdiend.

3. Zorg voor kennis en expertise binnen je bedrijf

We gaan er nu als branche tegenaan lopen dat we organisaties moeten gaan veranderen om de volgende stap gaan zetten. Kennis en kwaliteit binnen bedrijven wordt een grote uitdaging. Voor veel bedrijven is het dan ook verstandig om kennis en expertise op gebied van software in huis te halen. 

Wij zien tegenwoordig ook bij kleinere bedrijven dat er een jongere generatie, vaak wat hoger opgeleid, opstaat die de waarde ziet van dit soort toepassingen. Recent nog hadden we een traject waarbij een klant het bepalen van de koers en besluitvorming grotendeels heeft overgelaten aan de jonge kern, en met succes. Dat zijn goede ontwikkelingen. Het is dan ook verstandig om juist deze mensen te betrekken en de ruimte te geven hun ideeën te ontwikkelen om het bedrijf verder te helpen. Ook de overige collega’s moet je als organisatie meekrijgen in deze ontwikkeling door ze verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven. 

Onze ervaring is dat je dit veranderproces het beste in fasen kunt opdelen, waarbij je samen met collega’s mét en zonder software kennis en je leveranciers aan de slag gaat. Dan kun je samen hele mooie stappen zetten.

4. Blijven leren en optimaliseren

Ook ons werk als leverancier is veranderd. Voorheen was ons werk het verkopen, installeren en onderhouden van machines. Tegenwoordig begeleiden wij de klant ook in de processen na verkoop en ingebruikname van de machine. Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Waar loop je tegenaan in je productie? 

Als het aankomt op software en digitalisering adviseren wij, zeker als je weinig ervaring hebt op dit gebied, te starten met kleine stappen. Je kunt proberen alle machines en modules te verbinden, maar het is verstandiger om eerst 3 of 6 maanden te starten met het digitaliseren van een deel van je processen. Daar haal je de kinderziektes uit, doet de gewenste aanpassingen voor je bedrijf en van daaruit zet je de volgende stap. Zo houd je het behapbaar en creëer je bovendien draagvlak onder je medewerkers.

Vaak blijkt als we na een jaar met de klant evalueren dat grotendeels is uitgekomen wat we vooraf besproken en bedacht hebben. Dat geeft veel voldoening en maakt ons vak leuk en uitdagend. De machine verkopen is ons werk, maar het hele proces voor elkaar krijgen bij de klant geeft echt voldoening.

De toekomst van de metaalindustrie

Dat de toekomst er heel anders uit gaat zien is duidelijk. Om als bedrijf te overleven moet je meegaan in die flow. Niet tegen de (digitale) stroom inzwemmen, maar meezwemmen en eruit pakken wat voor jouw bedrijf van waarde is.

Digitalisering gaat er ook voor zorgen dat bedrijven in Nederland, zowel leveranciers als metaalbedrijven onderling, meer gaan samenwerken en onderling verbonden zijn. Er gaan meer specialisaties en duurzame samenwerkingsvormen ontstaan. Dit gaat er voor zorgen dat we meer werk in Nederland kunnen houden en onze voorsprong en sterke positie in de wereld kunnen behouden en uitbouwen. 

Wij ondersteunen ook de ‘Factory of the Future’ initiatief, waarbij bedrijven een scan kunnen maken om eisen en wensen in kaart te brengen en geholpen te worden. Wat ons betreft een goed startpunt om digitalisering als bedrijf vorm te geven. Als bedrijf is dit hét moment om met digitalisering te starten als je dat nog niet hebt gedaan. In die zin is het wel aanhaken of afhaken in de nabije toekomst.