Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. TUWI Nederland B.V. staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.