Leveringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage gedeponeerde Algemene Leverings-voorwaarden door de Federatie Productie Technologie (FPT) van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.