TUWI - het verschil
het verschil.

Koel/snijolie:

Produktinformatie Diamont koel/snij-olieTuwi Diamont koelolie snijolie

 

TUWI staat garant voor de kwaliteit en de effectiviteit van de Diamont koel/snij-olie. Kleine afwijkingen in refraktie, PH of samenstelling zijn mogelijk zonder dat dit de eigenschappen van het product in gevaar brengt.TUWI is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het hierboven omschreven product.

 

 

Eigenschappen

boor/snij-olie voor alle voorkomende boor- en snijwerkzaamheden

 

Verpakking

10 liter kan

Dosering

1:10 tot 1:12
voor conservering puur opnevelen en laten indrogen

Bijzonderheden

Diamont koel/snij-olie bevat geen nitrietverbindingen en is opgebouwd volgens de normen gesteld door het Um­weltbun­desamt gevestigd te Berlijn.

Corrosiewerking

Door toepassing van een zeer goed hechtende corrosieremmer voldoet de Diamont koel/snij-olie aan de strengste eisen op het gebied van corrosiebescherming. Diamont koel/­snij-olie bevat geen grondstoffen welke als sensibilerend bekend zijn.

PH 100% 9,2
PH 1% 8,6
Refr. ca. 31

 

Chemische samenstelling

Na Oh
Na Benzoaat
T enside-ethylenoxid-Propylenoxid
CH2OHCH2OHC
Corrosion Protection
Amines
NTA
Kleurstof

Meer informatie?