TUWI - het verschil
het verschil.

Financiering:

tuwi-financiering
Financieel Directeur Jeroen Tadema informeert u graag over de verschillende financieringsmogelijkheden.

Verhoging rekening-courant krediet

Voordeel:

  • Flexibel aflossen en opnemen.
  • Korte termijn rente meestal voordelig.

Nadeel

  • De afhankelijkheid van de huisbank.
  • Beperking van extra liquiditeitsbehoefte door groei.
  • Rente is afhankelijk van de marktrente.

 

Objectfinanciering bij eigen bank

Voordeel

  • Door persoonlijke bekendheid eenvoudiger te financieren.
  • Rekening courant krediet blijft gelijk.
  • Vaste rente.

Nadeel

  • De afhankelijkheid van de huisbank.
  • Machine zal worden verpand aan de bank. 

Leasing
Financial lease. Hierbij wordt u de eigenaar en heeft het recht op fiscale investeringsaftrek. Het nadeel is dat de investering op de balans komt waardoor de financiële kengetallen verslechteren en u moet afschrijven volgens de fiscale richtlijnen.
Operational lease, de leasemaatschappij blijft eigenaar. U betaalt een vast bedrag per maand en de investering komt niet zichtbaar op de balans. Met een restwaarde kunt u de maandelijkse kosten verlagen.


Factoring
Factoring is financiering op basis van debiteuren. Normaal gesproken doet u een factuur de deur uit en heeft u pas na 30, 60 of soms zelfs 90 dagen de betaling van uw debiteuren binnen. U kunt hiermee een dag na facturatie beschikken over een voorschot (tot 90%) op het totale factuurbedrag.


Lening met overheidsgarantie
Uw bank is de tussenpersoon voor leningen met overheidsgarantie, helaas adviseert de bank hier niet spontaan over en moet u zelf naar de mogelijkheden in uw situatie vragen. Mogelijkheden zijn:
Borgstelling BMKB: Borg tot € 1,0 miljoen. Bedoeld voor bedrijven die "gezond” zijn, maar te weinig

zekerheid/onderpand voor de bank hebben.
Garantie ondernemingsfinanciering: Borg vanaf € 1,5 miljoen 50% garantie op leningen.
Groeifaciliteit Extra risicokapitaal voor bedrijven met een snelle groei.
Microfinanciering: Lening max, € 50.000 voor echte starters.


Subsidies
Er is een oerwoud van +/- 1.600 subsidies…, bijvoorbeeld:
Innovatiesubsidies Het toverwoord is innovatie. Projecten die (creatief ) hieronder vallen profiteren gelijktijdig van diverse subsidies en belastingvoordelen.
Opleidingsubsidies OOM heeft per werknemer een opleidingsbudget beschikbaar, ook bijvoorbeeld CNC trainingen vallen hieronder.


Belastingvoordeel
Investeringsaftrek: Tot 28% van het investeringsbedrag aftrek voor de winstbelasting.
WBSO: De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk geeft u korting op de loonkosten per besteed uur.
Innovatiebox: De winst ontstaan uit innovatie wordt belast met slechts 5% winstbelasting.
RDA: Een extra investeringsaftrek van 40% voor investeringen in kader van WBSO.

Meer informatie?